Kongre Takvimi-Önemli Tarihler

Özet Gönderme Başlangıç  01 Kasım 2018
Özet Gönderimi İçin Son Tarih  8 Mart  2019 (uzatma)
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı  22 Şubat 2019
Kayıt Ücreti Yatırma Son Tarih  25 Şubat 2019
Kongre Programının İlanı  27 Şubat 2019
Kongre Özet Kitabının Yayımlanması  30 Şubat 2019
Kongre Tarihi  18-19-20 Mart 2019
Tam Metin Gönderme Bitiş 30 Nisan 2019
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması 19 Mayıs 2019