Bilim ve Düzenleme Kurulu

DÜZENLEME KURULU

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Bülent KIRMIZI

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Bahar İŞİGÜZEL

Doç. Dr. Halil İbrahim OĞUZ

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Arif ÜNAL                                                    Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Carmen CASTRO                                        University of Seville

Prof. Dr. Celil Hasan MUHAMMET                           Selahaddin Üniversitesi

Prof. Dr. Ernest Hess-LUTTICH                                 Universität Bern

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL                                       Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan MORİNA                                             Kosova Üniversitesi

Prof. Magdalena Sitek                                              Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy

Prof. Dr. Mehmet MERCAN                                      Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Peter HORN                                                University of the Witwatersrand Johannesburg

Prof. Dr. Tahir BALCI                                                 Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulsettar Salih AHMET                           Selahaddin Üniversitesi

Doç. Dr. Emad Abdul LATİF                                       Katar Üniversitesi

Doç. Dr. Erdinç YÜCEL                                               Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Giray FİDAN                                                Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan YILMAZ                                             Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Munise AKSÖZ                                            Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Nihan DEMİRYAY                                        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Recep DURGUN                                          Selçuk Üniversitesi

Dr. Alaattin UCA                                                        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Ayşe BOZKURT                                                    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Emad. A. ALY                                                       Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Eser ÖRDEM                                                       Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Krzysztof Krassowski                                            Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy

Dr. Lukasz Roman                                                     Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy

Dr. Malgorzata Such-Pygiel                                      Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy

Dr. Nesrin ŞEVİK                                                        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Nihat YAVUZ                                                        Çukurova Üniversitesi

Dr. Serpil UÇAR                                                         Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Tomasz Wierzchowski                                         Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy

Dr. Ümmügülsüm ALBİZ                                           Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Veysel ŞAHİN                                                       Fırat Üniversitesi

Dr. Yasemin DARANCIK                                             Çukurova Üniversitesi