Kongre Takvimi

Özet Gönderme Başlangıç   15 Şubat 2019
Özet Gönderimi İçin Son Tarih   13 Eylül 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı   18 Eylül 2019
Kayıt Ücreti Yatırma Son Tarih   20 Eylül 2019
Kongre Programının İlanı   24 Eylül 2019
Kongre Özet Kitabının Yayımlanması   1 Ekim  2019
Kongre Tarihi   9-10-11 Ekim 2019
Tam Metin Gönderme Bitiş   1 Kasım 2019
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması   1 Aralık 2019