Kongre Konuları

 • Dillerin Gücü: Çok Dillilik ve Kimlik
 • İki Dillilik, Çok Dillilik ve Çok Kültürlülük
 • Dil ve Kimlik
 • Dilbilim:

***Derlem Dilbilim,  Anlambilim, Göstergebilim, Edimbilim, Sözdizimi,

Bütünce Dilbilimi, Toplumdilbilim, Psikodilbilim, Nörodilbilim

 • Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları
 • Çeviribilim Çalışmaları
 • Dil Politikaları
 • Söylem Analizi
 • Dil Felsefesi
 • Dil Edinimi ve İkinci Dil Edinimi
 • Yabancı Dil Öğretimi
 • Dil ve Cinsiyet
 • Dil ve İletişim
 • Dil, Kültür ve Edebiyat Çalışmaları
 • Karşılaştırmalı Dil ve Edebiyat Çalışmaları
 • Tehlikedeki Diller
 • Disiplinlerarası Dil Çalışmaları
 • Küresel İngilizceler
 • Kültürlerarası Yeterlik
 • Dil ve Kültür