Kitap Bölümü Yazım Kuralları

Sayfa Düzeni

Şablon için tıklaınız

 

Kenar Boşlukları: Üst-Alt-Sağ: 2 cm, Sol: 2,5 cm

Paragraf: Önce: 0 nk     Sonra: 6 nk

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu:  Başlıklar: 12 Punto            Metin: 11 Punto         Tablo / Dipnot: 9 Punto

Satır Aralığı: Tek/1

Paragraf Girintisi: 0,5 cm

Hacim: Maksimum 20 sayfa (Eklerle birlikte)

Yazar Bilgisi: Yazar adı başlıktan sonra yazılmalı ve * işareti ile dipnotunda yazara ait unvan, kurum ve e-mail adresi yazılmalıdır.

Atıf: Atıflar metin içinde verilmelidir.

Örnek: Tek yazarlı (Öz, 2001: 12)   İki yazarlı (Yılmaz & Gir 1999: 201)

 

Kaynakça

 

** Kitap, Kitap Bölümü ve Tez

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Akturan, U. & Esen, A.(2008). Fenomenoloji, (Editörler: Baş, T. & Akturan, U.). Nitel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 83- 98). Ankara:  Seçkin Yayıncılık.

Bayram Y. (2001). Çiçeklerle Diğer Bitkilerin Divan Şiirine Yansıma Biçimleri ve Anlam Çerçeveleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Samsun.

 

** Makale

Döş, İ. (2010). Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/3, s.607-629.